Điều khoản sử dụng

Chào mừng quý khách hàng đã đến với website: win2888asia.org. Xin quý khách hàng vui lòng đọc và thực hiện theo các điểu khoản sử dụng website dưới đây của chúng tôi khi vào xem, tham khảo, sử dụng website của chúng tôi.

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây của chúng tôi quy định rất rõ về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ website win2888asia.org.

Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của win2888asia.org đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của win2888asia.org, bạn xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng các tài nguyên trên website win2888asia.org ngay lập tức.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm

Quý khách hàng không được phép sử dụng các nguồn tài nguyên trên website win2888asia.org cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích phá hoại nào. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của win2888asia.org cho các mục đích phù hợp với các điều khoản sử dụng mà chúng tôi đã đề ra.

Quý khách hàng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website win2888asia.org khi chưa nhận được sự cho phép của chúng tôi.

3. Bản quyền thương hiệu

Bất kì việc làm liên quan đến việc sử dụng các thông tin, tài nguyên, nội dung và hình ảnh trên website win2888asia.org phải được sự chấp thuận của chúng tôi và phải ghi rõ nguồn gốc.

4. Ý kiến khách hàng

Toàn bộ các nội dung tại trang web, các ý kiến đóng góp và phê bình về chất lượng dịch vụ của quý khách hàng đều là tài sản của chúng tôi. Nếu win2888asia.org phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Quy định về bảo mật thông tin khách hàng

win2888asia.org luôn xem trọng nhất việc bảo mật thông tin của quý khách hàng, chính vì vậy mọi thông tin cá nhân hay các tài liệu mà quý khách gửi đến win2888asia.org bằng thư điện tử, thư bưu điện hay tương đương, bao gồm cả các thông tin liên hệ, việc thành toán, số điện thoại, hợp đồng,... hay tương tự sẽ được chúng tôi bảo mật 100%, không sao chép, phát tán, sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa quý khách và chúng tôi.

6. Quy định về hợp tác và đối tác

Để đảm bảo thực hiện đúng theo các điều khoản sử đã đề ra, chúng tôi yêu cầu tất cả các đối tác của win2888asia.org phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận, cam kết về việc sử dụng các nội dung, thông tin. Tất cả các bản thiết kế, đồ họa, hình ảnh, video đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của win2888asia.org, chính vì vậy tất cả đối tác không được phép chuyển nhượng, mua bán, trao đổi hoặc sử dụng khi không được sự cho phép của chúng tôi.

7. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng hoặc bên thứ ba nào bất kỳ về các vấn đề phát sinh từ bên ngoài hay có liên quan đến những điều khoản sử dụng dịch vụ của win2888asia.org trong mọi trường hợp.

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã đọc!

Bình Luận

    Để lại Bình Luận của bạn

    © 2024 win2888asia.org. All Rights Reserved.

    Bamboo21